Sulforafanskolan Del 3

Kan sulforafan ge lägre blodsockernivåer?

Broccoli xxi fokus när ny substans mot diabetes identifierats!

Forskare har identifierat en antioxidant, rikligt förekommande i broccoli, som en ny antidiabetisk substans. En patientstudie visar på signifikant lägre blodsockernivåer hos deltagare som åt broccoliextrakt med höga halter av sulforafan.

Sulforafan har en positiv effekt för ett mer balanserat blodsocker. Forskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Sahlgrenska Akademien in Samarbete med Lunds universitet har gjort kliniska studier på diabetes-2 patienter och funnit att en stor del av dem vid användandet av Sulforafan kan minska sitt intag av insulin och vissa kan rent av sluta tillföra insulin via mediciner.

– Sulforafan angriper en central mekanism bakom diabetes och har en snäll biverkningsprofil. Som functional food kan det nå patienterna snabbare än ett läkemedel, och det är också ett intressant koncept ur diabetssynpunkt där kosten är central, säger Anders Rosengren, Sahlgrenska.

Han fortsätter: Redan i Romarriket ansågs broccoli vara en värdefull grönsak, och den har påståtts skydda mot en rad sjukdomar. I ett internationellt forskningssamarbete har vi nu visat att broccoli förbättrar blodsockerkontrollen hos personer med typ 2-diabetes. Arbetet startade med en datorbaserad matematisk analys, gick vidare till cellförsök, följt av djurstudier och slutligen ett direkt kliniskt test hos personer med typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes är världens snabbast ökande kroniska sjukdom. Idag har över 300 miljoner människor typ 2-diabetes och långt fler befinner sig i riskzonen. Sjukdomen börjar milt, men ger efterhand förödande komplikationer i bl.a. hjärta, kärl, njurar och ögon. Sjukdomen orsakar därför stort lidande för patienter och omfattande sjukvårdskostnader över i stort sett hela världen. Det står klart att nya sätt behövs för att förebygga och behandla typ 2-diabetes.

Typ 2-diabetes orsakas av störningar i ämnesomsättningen i en rad organ. Ett typiskt kännetecken är ökad glukosproduktion i levern. När vi fastar, exempelvis då vi sover, bildar levern glukos (socker) för att hjärnan ska få energi. Detta kallas glukosproduktion och är en viktig funktion för att vi ska överleva. När vi sedan äter frisätts insulin som stänger av glukosproduktionen.

Genom matematisk modellering identifierade vi ett nätverk av gener som var ändrat i vävnadsprover från personer med typ 2-diabetes. Nästa steg var att finna substanser som kunde påverka hela nätverket.

Forskningen fastslår att ”Den substans som rankades högst var sulforafan. Sulforafan är en anti-oxidant som tidigare undersökts kliniskt bland annat för att förebygga cancer, men den har inte tidigare studerats med avseende på typ 2-diabetes”.

Utdrag från ”Science Transnational Medicine” 22 juni 2017

Fritt översatt från studien:

Sulforafan reduceras hepatic glukos produktion och förbättrar glukoskontrollen hos patienter med typ 2 diabetes.

Ytterligare en orsak att äta broccoli – Typ 2 diabetes blir allt vanligare över hela världen och alla patienter kan inte bli behandlade med existerande mediciner

Axelsson med flera (se nedan) analyserade mönstret av genuttrycket förknippad med typ 2 diabetes jämfört med gen-svaret för tusentals av ingredienser för att identifiera vad som bäst kunde motverka effekterna av diabetes. Den ledande kandidaten från denna analys var sulforafan, en naturlig komponent i broccoli.

Förutom detta visade det sig i kliniska tester att toleransen från sulforafan från broccoli groddar var bra och förbättrade det fastande glukosvärdet hos patienter som lider av fetma och typ 2 diabetes.

författare; Annika S. Axelsson, Emily Tubbs, Brig Mecham, Shaji Chacko, Hannah A. Nenonen, Yunzhao Tang, Jed W. Fahey, Jonathan M. J. Derry, Claes B. Wollheim, Nils Wierup, Morey W. Haymond, Stephen H. Friend, Hindrik Mulder and Anders H. Rosengren

Vi följer utvecklingen mycket noga och är i kontakt med internationella medicinska diabetesexperter för att se hur andra komplimenterande ingredienser kan öka effekten. Spännande så det förslår. Vi återkommer.

Summering

Min rekommendation att du varje dag kompletterar med Polargo’s LiFEpack som funktionell mat & tillskott då kan du öka dina glutations nivåer för att hjälpa din kropp till en mer positiv hälsa. Det tycker jag är något att hålla i minnet, du hittar LiFEpack eller CN24 här http://polargo.com/osek

Låt oss tillsammans le vara glada och ha kul för även det minskar på vår inre stress 😊.

Läs del 1

Läs del 2