Sulforafanskolan del 2

Vad är en indirekt antioxidant?

Sulforafan är en indirekt antioxidant och har som fördelen att bland annat öka mängden glutation i våra celler.

Om du vill öka dina glutations nivåer är min rekommendation att du varje dag kompletterar med Polargo’s produkter som går under namnet LiFEpack (CN24, IceKrill & SWpro24) för dessa kan hjälpa din kropp till en mer positiv hälsa, läs mer på http://polargo.com/osek

Dagens avsnitt handlar om glutationets inverkan på oxidativ stress som förekommer i några allt för vanliga och otrevliga sjukdomar. Genom att bibehålla naturliga nivåer av glutation strävar kroppen till att bibehålla sina naturliga funktioner.

Polargo sysslar med funktionell mat & tillskott och inte med mediciner. Det är därför som jag använder och rekommenderar polargo’s produkter men det kan vara bra att veta vad forskningen säger om vissa komponenter och ingredienser. Där uppfattningen är genom att välja vad man äter och stoppar i sig, kan vi påverka en rad olika förlopp i kroppen. Just för att höga doser av oxidativ stress och låggradiga inflammationer inte är vad vår hälsa behöver.

Alzheimers

Alzheimers sjukdom är delvis orsakad av oxidativ stress som antioxidanter kan minska och i vissa fall neutralisera. Kliniska studier har visat att genom att öka intaget av vitamin E kan utvecklingen av sjukdomen bromsas ner.

Sjukdomen karaktäriseras även av en ackumulering av ett protein i centrala nervsystemet som i sin tur kan sänka cellernas glutations nivå.

I djurförsök har forskning visat att genom att höja glutations nivåerna hos försöksdjuren med Alzheimer så har även minneskapaciteten ökat.

Parkinson

Parkinsons sjukdom är, till viss del, orsakad av oxidativ stress i centrala nervsystemet. Glutationets funktion är att försöka minska den negativa effekten av denna stress.

Sjukdomen ger brist på dopamin i vissa delar av hjärnan. I pre-kliniska studier har det visat sig att dessa delar har låga glutations nivåer.

Det finns numera mediciner som ger viss hjälp mot att utveckla Parkinson genom att öka glutations nivåerna.

Huntington

Även Huntingtons sjukdom är orsakad av oxidativ stress och icke fungerade mitokondrier (vilka ju är cellernas små kraftverk).

Studier har visat att en speciell form a kurkumin (som kommer från gurkmeja) har en positiv effekt på mitokondriernas hälsa genom att öka glutations nivåerna.

Summering

Min rekommendation att du varje dag kompletterar med Polargo’s LiFEpack som funktionell mat & tillskott då kan du öka dina glutations nivåer för att hjälpa din kropp till en mer positiv hälsa. Det tycker jag är något att hålla i minnet, du hittar LiFEpack eller CN24 här http://polargo.com/osek

Låt oss tillsammans le vara glada och ha kul för även det minskar på vår inre stress 😊.

Del 1 kan du läsa här

Del 3 kan du läsa här